Tietosuojaseloste

Tietojen kerääminen

Sarake Oy kerää käyttäjästä rekisteriselosteissa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta olennaisia tietoja.

Tiedot kerätään rekisteriselosteissa kuvatuilla menetelmillä tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietojen luovutus ja niiden suojaus

Rekistereiden tiedot ovat Sarake Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle taholle.

Rekisterit sisältäviin järjestelmiin ja niissä säilytettäviin asiakastietoihin pääsy on rajattu vain niihin työntekijöihin, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä mainittuja asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. Kaikki järjestelmissä säilytettävä tieto on salattu kryptografisin ja toisistaan riippumattomin menetelmin, joka estää niiden kääntämisen selkokieliseksi, yhdistelyn, tulkinnan ja analysoinnin ilman asianmukaista valtuutusta.

Kuluttajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

Tietosuojalauseke

Sarake Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679), tietosuojalain (1050/2018), lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

1. Millaisia henkilötietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä rekisteriselosteissa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

2. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteriselosteissa kuvatulla tavalla. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Tallennamme käyttäjän henkilötiedot käyttäjä-, asiakas- tai markkinointirekistereihimme ja käsittelemme henkilötietoja vain rekisteriselosteissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluidemme toteuttamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointiin, segmentointiin sekä muihin vastaaviin kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

4. Kuka käsittelee henkilötietojani ja mihin tietojani luovutetaan?

Sarake Oy voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle taholle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

6. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

7. Mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on helpottaa käyttäjän toimimista palvelussamme (mm. tallentamalla käyttäjäasetuksia kuten kielivalinta), analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

8. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani Sarake.fi -sivustolla tai Sarakkeen tarjoamissa palveluissa?

Kolmansilla tahoilla tarkoitetaan Sarake Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Sarake.fi -sivusto sisältää tällaisia mittaus- ja seurantapalveluja. Sarakkeen tarjoamat palvelut ei sisällä näiden ns. kolmansien tahojen tietojenkeräystoiminnallisuuksia.

9. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiili- tai tablettisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Kehotamme käyttäjiämme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan ehtoihin kyseessä olevassa palvelussa.

10. Lähettääkö lataamani sovellus tai käyttämäni päätelaite tietoja Sarakkeelle?

Mobiili- tai tablettisovelluksemme, jotka käyttäjä on ladannut, keräävät käyttäjistä käyttöön liittyviä tietoja, joilla pyritään estämään esimerkiksi järjestelmän väärinkäyttö. Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on palvelun tarjoamisen ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeen tai niin kauan kuin meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä ja säilyttää tietoja.

12. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä palvelun rekisteriselosteessa mainittuun asiakaspalveluumme.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palveluidemme toimintaan.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

14. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla support@sarake.fi. Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Sarake Oy
Tietosuoja
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterit

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tanja Räikkönen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään sekä palvelun kehittämiseen. Lisäksi tietoja hyödynnetään liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisteriin merkityn henkilön antama suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään mm. silloin kun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai viestii kanssamme. Tietoja voidaan myös hankkia kolmansilta osapuolilta tai kerätä tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
OmaSarake -käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on OmaSarake -palvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksissa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttaminen tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tai käyttäjän organisaation edustajalta silloin kun käyttäjä rekisteröityy tai rekisteröidään palvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan kerätä myös tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake Ark -käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on Sarake Ark -palvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksissa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttaminen tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tai käyttäjän organisaation edustajalta silloin kun käyttäjä rekisteröityy tai rekisteröidään palvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan kerätä myös tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake Doc- käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on Sarake Doc -palvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksissa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttaminen tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tai käyttäjän organisaation edustajalta silloin kun käyttäjä rekisteröityy tai rekisteröidään palvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan kerätä myös tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake Ideabox -käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on Sarake Ideabox -palvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksissa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttaminen tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tai käyttäjän organisaation edustajalta silloin kun käyttäjä rekisteröityy tai rekisteröidään palvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan kerätä myös tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake Sign käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tuukka Taskinen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on Sarake Sign -allekirjoituspalvelun käyttäjätilien ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksissa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttaminen tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot), mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tai käyttäjän organisaation edustajalta silloin kun käyttäjä rekisteröityy tai rekisteröidään palvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan kerätä myös tietosuojaselosteessa kuvattujen tekniikoiden avulla.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Sarake työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä
Sarake Oy
Y-tunnus 2736285-3
Hiomotie 6 B
00380 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Tanja Räikkönen
support@sarake.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin käyttötarkoitus on rekrytoinnin toteuttaminen, työhakemusten käsittely, työnhakijan soveltuvuuden arviointi, työnhakuun ja rekrytointiin liittyvä yhteydenpito sekä muut vastaavat rekrytointiin liittyvät käyttötarkoitukset.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai annettu suostumus.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus, koulutustiedot, työkokemustiedot, kielitaito, henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, tiedot haettavasta paikasta ja työnhakijan itsensä muut hakemuksessa, sen liitteissä tai muuten antamat tiedot.