Asiakkaitamme
Helsingin yliopisto Tasavallan Presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia Ulkoasiainministeriö
Keskeiset hyödyt
Ota tiedon elinkaari haltuusi.
S2 –tuotteet kattavat organisaatiosi asian- ja asiakirjojen hallinnan koko elinkaaren vastaanottamisesta käsittelyyn, pitkäaikaissäilytykseen ja hallittuun hävittämiseen.
Johda ja kehitä organisaatiotasi.
Tuotteidemme älykkäät tilannekartat ja raportointi pitävät johtajat ajan tasalla organisaation työprosesseista, mikä auttaa esimiehiä johtamaan ja kehittämään organisaation toimintaa.
Pidä asiakas toiminnan keskiössä.
Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on tänään kaikkien organisaatioiden keskeinen palvelulupaus. Ratkaisujemme avulla voit keskittyä palvelemaan asiakkaitasi entistä paremmin. Lopputuloksena saat tehokkaampaa yhteistyötä, vähemmän kustannuksia ja parempaa asiakaspalvelua. Kun digitalisaation perusasiat ovat kunnossa, voit ottaa seuraavat askeleet kohti modernia julkishallintoa.
Jaa tietoa avoimesti.
Tuotteillamme tiedon jakaminen organisaatiosi, asiakkaidesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa on helppoa ja vaivatonta. S2 –tuotteiden intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa käyttäjää ja yhteistyö kaikkien osapuolien kesken on helppoa ja tehokasta.
Työskentele missä, millä ja milloin tahansa.
S2 –tuotteiden ansiosta toiminnan osapuolet eivät enää ole sidottu aikaan, työvälineisiin tai paikkaan. Voit tukea organisaatiosi modernia työkulttuuria ja tehdä työtäsi joustavasti missä ja milloin se parhaiten sopii. Tuotteemme toimivat kaikissa päätelaitteissa toimistolla ja tien päällä.
Kokoustoiminnan keskiössä: Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö
Valtioneuvosto ja Tasavallan Presidentti ottivat käyttöön Sarake S2 -asianhallinnan ohjelmistoon kuuluvan päätöksenteon ja istuntojen hallinnan järjestelmän.
Järjestelmän avulla valtion ylimmän johdon päätöksenteko siirtyi sähköiseen aikaan. Paperiaineiston käytön päättyminen paitsi kuormittaa vähemmän ympäristöä, on myös tuonut päätöksentekoon tehokkuutta ja merkittävät kustannussäästöt.
Yksi ohjelmisto. Monipuoliset ominaisuudet.
S2 Infore - tiedonohjaus.
S2 Infore on keskitetty tiedon luokitteluun, käyttöoikeuksien ja metatietojen hallintaan suunniteltu väline ja sopii kaikille järjestelmille ja kanaville, joissa tuotetaan tai käsitellään tietoa.
Miksi S2 Infore?
 • Infore automatisoi tietojen luokittelun ja tehostaa sen käyttöä
 • Infore rikastaa tietoa, antaa sille merkityksen ja tekee tiedosta paremmin ymmärrettävää
 • Infore voidaan liittää mihin tahansa tietojärjestelmään nerokkaan API-rajapintateknologiansa avulla
 • Infore on teknologiariippumaton ratkaisu ja vapaa kolmansien osapuolien lisensseistä
 • Infore toimitetaan myös palveluna, jolloin käyttöönotto ei edellytä raskaita alkuinvestointeja
Käännä informaatiotulva tiedonhallinnaksi.
Tiedon tuottamisessa tapahtunut teknologinen ja sosiaalinen murros on tehnyt kaikista meistä tiedon tuottajia. Tänään tietoa syntyy perinteisten tietolähteiden lisäksi monissa kanavissa, joista yhtenä toimii sosiaalinen media.
Organisaatioiden käsittelemän informaation määrä lisääntyy jatkuvasti. Jotta päätöksenteon olennaiset tekijät eivät huku informaatiotulvaan, tarvitaan keinoja informaation haltuunottoon, kääntämiseksi merkitykselliseksi tiedoksi ja hallintaan koko sen elinkaaren ajaksi.
Luokittelu ja metatiedot rikastavat tietoa ja antavat sille merkityksen.
Tiedonhallinnan avain on yhtenäinen tapa kuvata merkityksellinen tietosisältö. Luokittelun ja metatietojen avulla organisaatio käyttää yhtenäistä kuvaustapaa varmistaakseen yhdenmukaisen menettelyn tiedon tuottamiseen, käyttöön ja säilyttämiseen. Tietoa voidaan käyttää menestyksellisesti vain, jos se on ymmärrettävää ja sillä on merkitys.
Infore vie tiedon luokittelun ylimmälle tasolle.
Infore on tiedon luokitteluun ja metatietojen hallintaan tarkoitettu väline, joka pitää tiedon järjestyksessä. Sen avulla organisaatio voi luokitella ja rikastaa mistä tahansa lähteestä tulevaa informaatiota ja muuttaa sen osaksi organisaation tietopääomaa.
Inforen kehittynyt analytiikka automatisoi keskeiset tiedon haltuunoton vaiheet ja tekee tiedon käsittelyprosessista läpinäkyvän ja ennennäkemättömän tehokkaan. Ratkaisu tukee tiedon hallintaa koko elinkaaren ajan tiedon tuottamisesta sen hävittämiseen.
Miksi pelkkä indeksointi ja haku ei riitä?
Tiedon indeksointi, haku ja suodattaminen ovat toimivia keinoja tiedon paikallistamiseen, mutta älykkäinkään hakujärjestelmä ei korvaa ymmärrystä tiedon merkityksestä. Ilman merkitystä tieto on taustahälyä, joka vie huomion olennaisilta asioilta.
Luokittelun avulla tietoon voidaan liittää merkitystä, jolla organisaatio pystyy automatisoimaan prosessejaan, hyödyntämään tietoa laaja-alaisemmin ja tuottamaan tiedolla olennaisia vastauksia asettamiinsa kysymyksiin. Metatiedoilla rikastettu tieto antaa kohteestaan tarkemman kuvan ja tehostaa sen hyötyjä organisaation toiminnassa.
Viranomaisten hyväksymää teknologiaa.
S2 Infore on SÄHKE2-normin mukainen tiedonohjausjärjestelmä. Arkistolaitoksen SÄHKE2-normi ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä. Se sisältää reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistämiselle ja tiedon luotettavalle sähköiselle pitkäaikaiselle säilyttämiselle.
S2 Web - asianhallinta.
S2 Web on nykyaikainen asian-, asiakirjojen-, prosessien- ja kokoustenhallinnan väline julkisen sektorin toimijoille. Toisin kuin valmisohjelmistoratkaisut, S2 Web mukautuu asiakkaan tarpeisiin ilman mittavaa räätälöintiä.
Miksi S2 Web?
 • SÄHKE2-normin mukaisuus takaa, että organisaatiosi toimii julkishallinnolle asetettujen asian- ja asiakirjojen käsittely- ja säilytysehtojen mukaisesti
 • S2 Web on kehittynyt ja helppokäyttöinen asian- ja asiakirjojenhallinnan järjestelmä. Sen käyttöönotto ei vaadi mittavaa ja kallista projektia.
 • S2 Web perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, jotka vapauttavat sinut kolmannen osapuolen ohjelmistolisensseistä
 • Järjestelmämme avoin API-rajapinta pitää sinut etusijalla ohjelmistointegraatioita koskevissa päätöksissä
 • Edistyksellinen palvelu- ja toimitusmallimme estää organisaatiotasi joutumasta teknologia- ja toimittajaloukkuun
 • S2 Web on modulaarinen ja joustava, ja mukautuu kaikkiin organisaatiosi tarpeisiin
Ota tiedon elinkaari haltuusi.
S2 Web on suunniteltu tukemaan organisaatiosi koko tiedonhallinnan elinkaarta tiedon tuottamisesta ja käytöstä sen asianmukaiseen hävittämiseen. Järjestelmän avulla voit vähentää asiakirjojesi katoamisen riskiä ja siihen liittyviä vakavia seuraamuksia.
Kun kaikki tietosi on suojattu asianmukaisesti ja viranomaisvaatimusten mukaisesti, vähennät tiedonhallintaan liittyviä riskejä ja noudatat sääntelyä.
Johda ja kehitä organisaatiotasi.
S2 Web on suunniteltu tukemaan modernia julkishallinnon organisaatiota kaikissa sen toimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa

 • Sähköisen asioinnin palveluilla teet monipuolisesti yhteistyötä sekä organisaation sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa
 • Asioiden kokouskäsittely ja päätöskirjaukset hoituvat tehokkaasti ja luotettavasti reaaliaikaisessa istuntosalissa
 • Johtajilla on reaaliaikainen 360-asteen näkymä organisaation toimintaan tilannekarttojen ja raportoinnin avulla
Standardien mukainen tuoreustakuu.
S2 Web on EUI- ja SÄHKE2-normien mukainen asianhallinnan ratkaisu ja perustuu viimeisimpien internet-standardien mukaiseen tekniikkaan.
Järjestelmämme on toteutettu avoimen lähdekoodin välinein. Tällä takaamme, että vältät toimittaja- ja teknologialoukut.
Testaamme ja parannamme järjestelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. S2 Webin käyttäjänä voit olla varma, että asianhallinnan järjestelmäsi on vaatimusten ja tekniikan osalta käyttökelpoinen ja ajantasainen vielä vuosien päästä.
Optimoitua ja avointa.
S2 Webin innovatiivinen API-rajapinta mahdollistaa asianhallinnan toimintojen asentamisen minkä tahansa markkinoilla olevan dokumentin-, sisällön- tai tiedonhallinnan järjestelmän päälle. Valitsemalla S2 Webin voit optimoida olemassaolevaa järjestelmälisenssikantaasi ja luopua kokonaan kalliista ohjelmistoratkaisuista.
Järjestelmä tukee vakiona yli 160 eri tietovarastoratkaisua, mm. Microsoft Sharepoint, Documentum, OpenTextin järjestelmät, Alfresco sekä lukuisia avoimen lähteen tietokantoja. Avullamme voit olla varma, että tulee tekninen alustasi millä mausteilla tahansa, järjestelmämme on sen kanssa yhteensopiva.
Kokonaisvaltaista riskienhallintaa.
S2 Web on joustavasti asiakastarpeisiin mukautuva järjestelmä, joka on yli 10 vuoden tuotekehityksen tulosta. Toisin kuin valmisohjelmistoihin perustuvat asianhallinnan ratkaisut, S2 Webin mukauttaminen organisaatiosi tarpeisiin ei vaadi mittavaa räätälöintiprojektia. Säästät kustannuksissa, ja poistat toimitusprojektiin ja teknologiavalintaan liittyvät riskit.
Asiantuntijan valinta.
100% asianhallinnan ammattilaisista suosittelisi Sarake S2 -asianhallinnan ratkaisua kolleegalleen. (Sarake Oy:n kysely asianhallinnan asiakkaille 8/2016).
S2 Ark - arkisto.
S2 Ark on arkistoratkaisu, joka liittyy saumattomasti asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmiisi. Arkisto mukautuu tiedonhallinnan tarpeisiisi ja tarjoaa täsmäratkaisun tiedon pitkäaikais- ja pysyväissäilytykseen.
Miksi S2 Ark?
 • Arkiston luokitteluominaisuudet takaavat tiedon asianmukaisen säilyttämisen, käyttöoikeudet ja elinkaaren hallinnan
 • Järjestelmän monipuolinen API-rajapinta mahdollistaa tiedon automatisoidun tallentamisen kaikenlaisista tietolähteistä
 • S2 Ark perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, jotka vapauttavat sinut kolmannen osapuolen ohjelmistolisensseistä
 • Helppo ja intuitiivinen käyttöliittymä auttaa löytämään juuri sen tiedon, jota tarvitset
 • S2 Ark on SÄHKE2-normin mukainen ja yhteensopiva Arkistolaitoksen sähköisen säilytyksen vaatimusten kanssa
 • S2 Ark on yhteensopiva Euroopan Yhteisöjen Instituutin sähköisen säilytyksen vaatimusten kanssa
Arkistointia todelliseen tarpeeseen.
S2 Ark on suunniteltu asiakkaiden tarpeista lähtien. Se on pitkäaikais- ja pysyväissäilytysratkaisu, joka toimii saumattomasti yhteen eri lähdejärjestelmien kanssa. Arkiston avulla säilytät mistä tahansa lähteestä tulevan tiedon ja varmistut, että se säilyy muuttumattomana koko säilytysajan.
Arkistoa voidaan käyttää arkistosuunnitelman mukaisena arkistona ja massa-arkistona kulloisenkin tarpeen mukaan. Arkistoitavaa aineistoa voidaan hallita järjestelmässä läpi elinkaaren tai siirtää kansallisiin arkistojärjestelmiin niin tarvittaessa.
Enemmän kuin perinteinen arkisto.
S2 Ark luokittelee ja rikastaa vastaanottamansa tiedon luokittelu- ja metatiedoin, jolloin aineistosi on tallessa ja saatavilla suunnitellulla tavalla. Voit selata tai hakea tietoa arkistosta, juuri tarpeidesi mukaisesti.
Arkistoitavalle aineistolle luotava optimoitu kustannussuunnitelma mahdollistaa aineiston siirtämisen edullisemmille tallennusalustoille elinkaarensa mukaisesti. Säästät arkistointikuluissa heti ensimmäisestä päivästä alkaen!
S2 Ark on siten enemmän kuin perinteinen arkistoratkaisu. Se on tiedon elinkaaren hallintasi kulmakivi.
Asiakaslähtöistä arkistointia.
Moniasiakastuki on arkistomme perusominaisuus. Arkisto mahdollistaa aineiston tallentamisen useista lähteistä ja eri asiakkaiden järjestelmistä.
Tietosi pysyvät kootusti tallessa ja voit palvella asiakkaitasi yhden luukun periaatteella.
Arkistointi palveluna vai omasta takaa?
Sarake Oy tarjoaa arkistointia palveluna, jolloin käyttöönotto ei edellytä raskaita alkuinvestointeja laitteistoon ja osaamiseen. S2 Ark voidaan asentaa myös asiakkaan konesaliin, jolloin tieto on asiakkaan itsensä hallittavissa.
Tehdään juuri sinulle sopiva ratkaisu.
Case Helsingin yliopisto: tiedon korkean arvon mukaista arkistointia.
Helsingin yliopisto säilyttää tietoaineistonsa Sarake Oy:n toimittamassa arkistossa. Yhdenmukaisella luokittelulla ja menettelytavoilla aineisto on turvassa ja tutkimukselle arvokas tieto helposti saatavilla. Riskittömästi ja sähköisen säilytyksen sääntöjä noudattaen.
Yhteyshenkilöt

Tanja.
Toimitusjohtaja