Identiteetin- ja pääsynhallinnan ohjelma
Sarake IAM on monipuolinen identiteetin- ja pääsynhallinnan ohjelma kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön.
Identiteetin- ja pääsynhallinnan ohjelma (IAM) on järjestelmä, jolla hallitaan sähköisiin henkilö- tai järjestelmätunnisteisiin (eli identiteetteihin) ja niiden avulla myönnettyihin käyttöoikeuksiin liittyviä prosesseja.
Vaikkapa näin se toimii
Pyydä.
Henkilö hakee esimieheltään lupaa tietojärjestelmän käyttöön.
Henkilölle voidaan pyytää myös esimerkiksi kulkulupaa työpaikan kulkurajoitettuun tilaan.
Myönnä.
Esimies katselmoi ja hyväksyy alaisensa pyynnön.
Jos pyyntö edellyttää kolmannen osapuolen lisähyväksyntää, odottaa luvan myöntäminen myös tämän osapuolen hyväksyntää.
Tallenna.
Henkilöön liittyvien tunnusten ja tietojen tallentaminen keskitettyyn tietokantaan takaa, että ne ovat hyvässä turvassa ja aina saatavilla.
Ei enää salasanoja paperilapuilla tai tekstitiedostoissa.
Hallitse.
Työsuhteen päättyessä ohjelmisto poistaa automaattisesti henkilön tunnukset muista järjestelmistä ja päättää kulkuluvat ilman, että kenenkään tarvitsee tätä erikseen muistaa.
Työn päättyessä päättyy myös pääsy työnantajan järjestelmiin ja tiloihin.
Miksi Sarake IAM?
Automaattista identiteetin hallintaa.
Sarake IAM automatisoi identiteetin hallintaan liittyvän prosessin. Sen avulla turvaat organisaatiosi sähköisten tunnisteiden ja käyttöoikeuksien asianmukaisen käytön kaikissa tilanteissa.
Käyttämällä Sarake IAM:ia vältyt epäselvyyksiltä tilanteissa, joissa organisaatiosi henkilöstö vaihtuu, mutta myönnettyjen tunnusten ja käyttöoikeuksien hallinta ei tahdo pysyä perässä.
Kätevä. Helppokäyttöinen. Luotettava.
Sarake IAM on suunniteltu helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi myös epätekniselle henkilölle. Ohjelmaa voidaan käyttää toimistossa ja tien päällä. Sen ominaisuudet taipuvat moneksi ilman vaikeita teknisiä termejä.
Järjestelmää pystyy käyttämään kuka tahansa aulavahtimestarista IT-ammattilaiseen. Voiko henkilöstön identiteettien hallinta olla enää paljon tätä helpompaa?
Taattu yhteensopivuus.
Sarake IAM on yhteensopiva kymmenien erilaisten valmisohjelmistojen ja järjestelmien kanssa, joissa käsitellään henkilötunnisteita.
Järjestelmämme voidaan myös liittää olemassa olevan henkilöstöhallinnon ohjelmiston osaksi, jolloin henkilöstön työsuhdetiedot kulkevat saumattomasti yhdessä sähköisten tunnisteiden ja käyttöoikeuksien kanssa.
Sarake IAM liittyy lukuisiin henkilötietoja käsitteleviin järjestelmiin. Mikäli sinun järjestelmäsi ei ole vielä tuettu, teemme liitännän käden käänteessä.
Pilvestä tai paikallisesti.
Sarake IAM-ohjelmisto on tarjolla asiakkaille pilvipalveluna, jolloin mittavia investointeja laitteistoon tai lisensseihin ei tarvita, ja käyttöönotto tapahtuu käden käänteessä. Säästät selvää rahaa ja aikaa.
Järjestelmä voidaan asentaa myös asiakkaan konesaliin, jolloin erityisemmätkin asiakastarpeet tulevat huomioiduksi.
Prosessienmukaista toimintaa. Automaattisesti.
Identiteettien hallinta Sarake IAM:ssä on yhteensopiva organisaatiosi prosessien kanssa. Voit liittää käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien myöntämiseen hyväksymis- ja valtuutusehtoja. Näin vältät asiattomia käyttöoikeuksia ja vähennät tietopääoman väärinkäytön riskejä.
Osia prosesseista voidaan myös automatisoida Sarake IAM:n älykkäillä toiminnoilla. Näin säästyt turhalta hallinnolliselta työltä rutiininomaisissa toimenpiteissä ja voit keskittyä olennaisiin tehtäviin. Toiminta tehostuu ja säästät kustannuksissa.
Käyttökohteita
Käyttäjätunnusten, roolien ja ryhmien hallinta.
 • LDAP-hakemistot (mm. AD, OpenLDAP, jne.)
 • SQL-ja objekti-tietokannat (Oracle, SQLServer, Postgre, MongoDB, jne.)
 • Käyttöjärjestelmät (Windows, Linux, Unix, ...)
Fyysinen kulunhallinta.
 • Avainkorttijärjestelmät
 • Kulunvalvonta, aulapalvelut
Sähköisten varmenteiden hallinta.
 • Identiteettisertifikaattien hallinta (PKCS 7/10/12)
 • Luottamusverkoston hallinta ja ylläpito
Käyttöoikeuksien hallinta ja valtuutus.
 • Dokumenttienhallinta (Sharepoint, Documentum, OpenText, Alfresco, jne.)
 • Asianhallinta- ja arkistointi (S2, Preservica SDB, ...)
 • Levyjärjestelmät (NAS, SAN, CAS, pilvijärjestelmät)
Valtuutuksien hallinta.
 • Sijaisuudet
 • Delegointi
 • Asiamiesvaltuutukset
Hallitse, valtuuta, hyväksy.
Sarake IAM -järjestelmässä hallitaan henkilöihin ja järjestelmiin liittyvien identiteettien elinkaarta. Henkilöt voivat itsepalveluperiaatteella hakea ja uusia henkilöön liittyviä tunnisteita. Järjestelmä voidaan myös konfiguroida organisaation rakenteen mukaisesti, jolloin esimiehellä säilyy hyväksymis- ja päätösvalta alaistensa identiteetteihin.
Järjestelmä liittyy saumattomasti moniin valmisohjelmistoihin, joissa käytetään käyttäjätunnuksia käyttäjien yksilöimiseen ja pääsynhallintaan.
Case: Henkilöstörekisteri
Puuttuuko organisaatioltasi henkilöstörekisteri? Onko henkilöidentiteetit tallessa Exceleissä ja levyjaossa? Sarake IAM on myös keskitetty henkilörekisteri, jossa pidät yllä organisaatiosi rakenteen, henkilöstöön liittyvät tiedot ja määräyssuhteet. Lisäksi hallitset henkilöihin liittyvät oikeutukset ja aikamääreet, esim. työsuhteen tai tehtävän kuvan alkamiseen/loppumiseen liittyvät tekijät.
Henkilörekisteristä tiedot voidaan ottaa käyttöön kätevästi muissa järjestelmissä, jolloin hallitset henkilötiedot vain kerran.
Case: Prosessien koordinointi
Onko organisaatiossasi palkanlaskentajärjestelmä tai HR-järjestelmä, jossa henkilöstön tiedot ovat tallessa? Pystyykö järjestelmästä aloittamaan ja keskeyttämään käyttäjän oikeuksia tietojärjestelmä- tai fyysisiin resursseihin?
Sarake IAM rikastaa olemassa olevaa henkilöstörekisteriäsi ja sen avulla jalkautat ulkoisessa rekisterissä olevat henkilöihin liittyvät oikeutukset ja aikamääreet (esim. työsuhteen tai tehtävän kuvan alkamiseen/loppumiseen liittyvät tekijät) muihin järjestelmiin.
Yhteyshenkilöt
Tanja.
Toimitusjohtaja